WAŻNOŚĆ PLANOWANIA CZ. II

Jednak nawet w przypadkach, gdy bieg wydarzeń w przyszłości da się określić z dużą dozą prawdopodobieństwa, konieczne jest planowanie.

Po pierwsze jest przecież wiele sposobów osiągnięcia określonego celu, a więc jest i konieczność wybrania najlepszej drogi. W warunkach pewności tego rodzaju planowanie staje się problemem matematycznym polegającym na wyliczeniu na podstawie znanych faktów, który z możliwych kierunków działania zapewni osiągnięcie oczekiwanych rezultatów przy najmniejszych kosztach. Po podjęciu decyzji dotyczącej kierunku działania należy opracować plany tak, aby każdy wycinek działalności przedsiębiorstwa przyczyniał się do osiągnięcia zamierzonego celu.

Nawet gdyby tendencje zmian można było łatwo zauważyć, powstaną poważne problemy planowania. Przykładem tego rodzaju sytuacji może być produkcja pieców kuchennych. Jasne było, że przestaje się używać węgla i drewna jako opału, lecz zmiana ta nie nastąpiła jednego dnia. Producent pieców sprzed pół wieku musiał zadecydować, jaki procent produkcji powinny stanowić urządzenia przeznaczone do nowych metod opalania, a jaki procent — produkcja tradycyjnych pieców. Ważne również było takie zaplanowanie produkcji, aby oba typy urządzeń ogrzewczych produkowane były z korzyścią dla zakładu. Nadszedł jednak czas, gdy produkcja tradycyjnych pieców przestała się opłacać. Był to punkt zwrotny. Producent mógł jednak dostosować się do zmiany w zupełnie inny sposób. Upewniwszy się, że następuje zmiana w sposobach ogrzewania mógł z całą świadomością poświęcić część produkcji tradycyjnych pieców po to, aby skoncentrować się na projektowaniu i rozwinięciu produkcji nowych pieców w nadziei, że zapewni mu to przewagę nad konkurentami we wprowadzaniu na rynek nowych wyrobów — pieców elektrycznych i gazowych.

Leave a Reply