Ważność planowania z punktu widzenia kontroli

Ekonomikę planowania najłatwiej jest zrozumieć śledząc proces produkcji. Kto obserwował montaż samochodów w jednym z wielkich przedsiębiorstw tej branży, był niewątpliwie pod wrażeniem sprawności, z jaką części i !podzespoły łączy się w wyrób gotowy. Podwieszone urządzenia transportowe przenoszą żółtą karoserię, inne — części tego samego koloru. Odpowiedni silnik czy akcesoria znajdują się w określonym miejscu w dokładnie oznaczonym czasie. Czynności tych nie można by było wykonać bez drobiazgowego planowania bez takiego planowania produkcja samochodów byłaby chaotyczna, a koszt jej niezwykle wysoki. Mimo że każdy kierownik zdaje sobie sprawę z absolutnej konieczności planowania i jego ekonomicznych efektów na szczeblu produkcyjnym, zadziwiające jest, że planowanie w innych, równie ważnych lub nawet ważniejszych dziedzinach często pozostawia się przypadkowi lub uznaniu jednostki.

Ważność planowania z punktu widzenia kontroli. Wspomniano już o ważności planowania z punktu widzenia kontroli. Kierownik nie może ocenić, czy jego podwładni osiągają to, czego od nich oczekiwał, jeśli nie ma planu działania. Nawigator nie może .sprawdzić kursu, na którym znajduje się statek jeśli nie wyznaczył kursu, jakim miał płynąć. Pewien naczelny dyrektor powiedział jednemu z autorów: „Opuściwszy biuro o godzinie 5 po południu nie martwię się tym, co się dzisiaj .działo, ponieważ na to już nic nie mogę poradzić. Myślę tylko o tym, co się będzie działo jutro, pojutrze, w następnym roku i tak dalej, ponieważ w tych sprawach mogę coś grobie”. Jest to może przykład skrajny, dowodzi jednak, że efektywna kontrola istnieje tylko wtedy, gdy myśli się o przyszłości.

Leave a Reply