WAŻNOŚĆ PLANOWANIA

Mówiliśmy już o zasadniczej ważności planowania. Przedsiębiorstwo i każda jego część musi planować, aby osiągnąć swój cel lub cele. Bez planowania interesy stają się dziełem przypadku, a decyzje podejmowane ad hoc są bezsensowne. Sytuację taką można by porównać z sytuacją pilota znajdującego się nad oceanem, a nie wiedzącego, czy chce lecieć do Londynu, Madrytu, czy Johannesburga. Planowanie jest funkcją bardzo ważną, gdyż przedsiębiorstwo działa w warunkach niepewności i zmian i pragnie osiągać swe cele przy najniższych kosztach.

Planowanie jako konieczność wobec niepeumości i zmian. Planowanie jest konieczne, gdyż przyszłość przynieść może niepewność i zmiany. Jak żeglarz nie może ustawić kursu raz na zawsze i zapomnieć o nim, tak i kierownik przedsiębiorstwa nie może określić, że jego celem jest zysk i na tym poprzestać. Prawdą jest skądinąd, że posiadanie pewności mogłoby prowadzić do wyeliminowania wszystkich innych możliwych kierunków działania oprócz jednego i w ten sposób sprowadzać planowanie do potwierdzenia oczywistego, bo jedynego, kierunku działania. Bieg wypadków w przyszłości rzadko jednak można przewidzieć z dużą dozą dokładności, przy czym pewność przewidywania zmniejsza się, im dalej w przyszłość wybiega się w planach. Kierownik przedsiębiorstwa może mieć pewność, że w najbliższym miesiącu zamówienia, koszty, wydajność produkcji i planowane jej rozmiary, wpływy kasowe i inne wskaźniki utrzymają się na określonym poziomie. Pożar, nieprzewidziany strajk lub odwołanie zamówienia przez poważnego odbiorcę mogłoby zmienić sytuację, ale mało prawdopodobne jest, aby zdarzyć to się mogło w tak krótkim czasie. W miarę jednak wydłużania się okresu planowania pewność co do wystąpienia takich czy innych czynników wewnętrznych czy zewnętrznych jest coraz mniejsza. Ze wzrostem niepewności zaś wzrasta różnorodność możliwości działania, a tym samym jest coraz więcej wątpliwości, czy podejmowane decyzje są słuszne.

Leave a Reply