WIELOKIERUNKOWE KONTAKTOWANIE SIĘ

Wielokierunkowe powiązania między personelem podległym kierownikowi jednego wydziału a personelem innych wydziałów występują w każdym organizowanym przedsiębiorstwie, przy czym personel ten może być zarówno na niższym, równym jak i wyższym szczeblu. Tego rodzaju bezpośrednie komunikowanie się zastępuje łańcuch prowadzący w górę przez jednego lub więcej kierowników, poziomo — na szczeblach schematu organizacyjnego, a następnie w dół — do zainteresowanej osoby. Przedsiębiorstwa po prostu nie mogłyby działać w oparciu o tak s E. P. Learned, D. N. Ulrich, D. R. Booz Executive Action, Boston 1951, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, rozdz, 6, 7 H. A. Simon op. cit., rozdz. 8 M. L. Mace The Growth and Development of Executives, Boston 1950, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, rozdz. 6. Jednocześnie o różnych możliwościach dostępnych kierownikom pisze się w A. W. Gouldner {wyd.) Studies in Leadership, New York 1950, Harper and Brothers, cz. III.

Dobre opracowanie tego przedmiotu znaleźć można u M. C. Nilesa op. cit., rozdz. 4. sztywny schemat, ponieważ potrzeba byłoby zbyt wiele czasu na skomunikowanie się i trudniej byłoby o wzajemne zrozumienie. Zapewnienie sprawnego komunikowania się pracowników w przedsiębiorstwie wymaga: 1) zrozumienia przez kierowników konieczności bezpośredniego komunikowania się pracowników 2) przyjęcia zasady, że personel nie będzie podejmował zobowiązań wykraczających poza uprawnienia oraz 3) ustalenia, że personel będzie informował swoich zwierzchników o swych kontaktach z innymi wydziałami.

Leave a Reply