WPŁYWY PRZEWODZENIA

Sposób, w jaki czołowy przywódca grupy wpływa na całe przedsiębiorstwo, jest zjawiskiem niesłychanie ważnym. Ten wpływ przewodzenia trudno jest opisać. Grupa może dobrze znać przywódcę, a może on zajmować różne stanowiska. Może to być ważny dla akcjonariuszy przedsiębiorstwa członek rady nadzorczej, naczelny dyrektor lub kierownik podstawowego wydziału. Bez względu na to, kim on jest, on właśnie nadaje ton całemu przedsiębiorstwu dobierając i stosując odpowiednie bodźce motywujące oraz wykorzystując własne umiejętności kierowania ludźmi.

Takiego przywódcę można oceniać pozytywnie. Rozważając swoje osobiste doświadczenia związane z pracą w grupie każdy człowiek jest w stanie zauważyć w tej grupie osobę wybijającą się umiejętnościami przewodzenia. W przedsiębiorstwach lub grupach kierowanych przez takich przywódców widać, że pracownicy chcą należeć do takiej grupy, że dążą do współdziałania i darzą szacunkiem zasłużone dla społeczności osoby. Wood z firmy Roebuck, Sloan z General Motors czy Ricken- backer z Eastern Airlines są przykładami przywódców znanych ze swoich wysokich kwalifikacji i umiejętności doprowadzili oni powierzone im przedsiębiorstwa do rozkwitu i cieszą się powszechnym uznaniem. zadowolenie, które obejmuje płacę, awanse oraz możliwość zmiany stanowiska na tym samym poziomie. R. L. Hahn An Analysis of Supervision, Practices and Components of Morale, „Human Relations Program of the Survey Research Center”, Ann Arbor, Mich. 1950, Institute for Social Research, University of Michigan.

Wpływ przewodzenia nie zawsze jednak bywa dobry. Wpływ ten daje się zauważyć zarówno wtedy, gdy przywódca jest dobry, jak i wtedy, gdy jest zły podwładni będą bowiem zawsze naśladować przykład z góry bez względu !na to, czy model jest pozytywny czy negatywny. Jeśli kierownik wyższego szczebla jest zwolennikiem decentralizacji uprawnień, ułatwiania porozumiewania się w górę i w dół oraz rozwijania poczucia wspólnoty grupowej, wtedy i jego bezpośredni podwładni—kierownicy będą postępować w podobny sposób. Jeśli natomiast przywódca jest zwolennikiem scentralizowania uprawnień, jeśli cechuje go brak zaufania do ludzi, jeśli jest niedbały, jego wpływ przeniknie przez strukturę organizacyjną równie szybko i dokładnie, jak w przypadku wybitnie pozytywnego kierownika 1B.

Leave a Reply