Wybór momentu wydawania poleceń

Charakterystyczne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw jest to, że polecenia dotyczące podjęcia pewnych działań wydaje się w momencie nakładania na pracowników pewnych obowiązków, zmiany ich zakresu lub zmiany ich charakteru. Nie powstaje więc kwestia formalności poleceń czy formy ich wydawania. W przypadkach, gdy specjalne obowiązki wybiegają poza normalny zakres działania pracownika, duże przedsiębiorstwa wydają takie polecenia na piśmie. Tego rodzaju postępowanie zapewnia, że nadzwyczajność zadania zostanie zrozumiana i ułatwia pracę podwładnemu, który dostał polecenie do jego wykonania. W małych, dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach, w których istnieją ścisłe powiązania poszczególnych szczebli zarządzania, tego rodzaju polecenia o podjęciu nadzwyczajnych obowiązków będą raczej przekazywane ustnie.

W większości przedsiębiorstw i organizacji z wyjątkiem organizacji militarnych rzadko stosuje się terminy takie, -jak: „rozkaz”. Wśród przedsiębiorców rozkazywanie wydaje się praktyką nieżyciową. Kierownik powinien przyzwyczaić się do wydawania poleceń przez sugerowanie np. „zróbmy to”, „zgódźmy się więc, że pan to wykona” lub „dlaczego nie można by na ten temat porozmawiać z działem produkcji”. Postronnemu obserwatorowi trudno byłoby dopatrzyć się poleceń w tego rodzaju sformułowaniach, lecz podwładny prawie zawsze zrozumie, o co chodzi.

Wybór momentu wydawania poleceń. W odróżnieniu od wojska ,,nie- oficjalność” podejmowania decyzji i wydawania poleceń przez przedsiębiorcę sprawia wrażenie, że nie zwraca on uwagi na czas, w którym to ma miejsce. Wrażenie takie może być złudne. Decyzje są na ogół podejmowane przy udziale szerokiego grona podwładnych, z czego wynika, że nie ma konieczności szerszego objaśniania, a polecenia do podjęcia akcji często nie trzeba podkreślać, gdyż rozumie się je samo przez się. Zdarza się również, że przedsiębiorstwem kieruje się chaotycznie, z dnia na dzień. Wtedy wybór czasu na wydawanie poleceń zbiega się siłą rzeczy z podjęciem decyzji. Przedsiębiorstwo zaś pracujące na podstawie starannie opracowanych planów długofalowych będzie musiało podejmować kroki zgodnie z tym, co i jak zostało zaplanowane. W takim przypadku kwestia dobrania odpowiedniego momentu wydania polecenia powinna być przedmiotem szczególnej troski.

Leave a Reply