Zasada informacji kierowniczej i zrozumienia

Stanowiska kierownicze są ośrodkami komunikacji w organizacji, a kierownik stanowi podstawowe ogniwo porozumiewania się w zorganizowanym przedsiębiorstwie.

Jedną z najważniejszych ról organizacji jest stworzenie sieci komunikacji w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że stanowisko kierownicze jest ośrodkiem przekazywania planów — zarówno planów opracowanych przez zwierzchników, jak też i przez samego kierownika zajmującego dane stanowisko, a funkcja porozumiewania się jest spełniana przez kierownika. Chociaż mogą występować i inne informacje, takie jak informacje nie związane bezpośrednio z decyzjami lub planami, podstawowym przedmiotem informacji w zorganizowanym przedsiębiorstwie muszą być plany, które mają realizować pracownicy. Takie informacje leżą u podstaw zasady współdziałania w osiąganiu celów.

Zasada zrozumienia. Powodzenie komunikowania się zależy od tego, aby osoby otrzymujące informacje rozumiały je właściwie.

Zapomina się czasami, że otrzymywanie informacji jest ważniejsze niż przekazywanie ich. Niektórzy kierownicy uważają, że informują wtedy, gdy wysyłają biuletyny, wydają polecenia, prowadzą konferencje, urządzają seminaria, piszą obwieszczenia lub rozpowszechniają sprawozdania. Inni znów myślą, że rozwiążą problem komunikowania się, gdy ?koncentrują swoją uwagę na środkach przekazywania informacji. Nadmierne zwracanie uwagi na technikę bez właściwej oceny znaczenia informacji może doprowadzić do tego, że porozumiewanie się będzie jałowe. Pracownik zainteresowany jest bowiem tymi informacjami, które są dla niego ważne.

Leave a Reply