Zasada strategicznego wykorzystywania organizacji nieformalnych

Ostateczną próbą efektywności systemu porozumiewania się jest zrozumienie treści informacji zgodnie z intencją tej osoby, która je przekazuje. Potrzebny jest tu jasny sposób wyrażania się jasność semantyczna jest bowiem podstawą dobrego komunikowania się. Wymaga to również, aby kierownicy zainteresowali się tym, jakich informacji czy wskazówek potrzebują ich pracownicy. Informacje powinny być pełne i szczegółowe, co potrzebne jest podwładnym informacje trzeba poza tym przekazywać w odpowiednim czasie. Nawet spełniwszy te warunki kierownik powinien sprawdzić, czy adresat otrzymał przekazane przez niego informacje.

Zasada informowania. Bezpośrednie przekazywanie informacji jest najbardziej skutecznym środkiem komunikowania się. Zasada strategicznego wykorzystywania organizacji nieformalnych. Obowiązkiem kierowników jest uznać istnienie i skutecznie wykorzystać organizacje nieformalne.

Z zasady informowania wynika, że szybkość i sprawność przekazywania informacji poprawia się wtedy, gdy otrzymuje się je bezpośrednio. Jest rzeczą zaskakującą, że tak wielu kierowników uważa, iż informacje muszą przepływać przez kolejne szczeble struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego komunikują się oni z osobą bezpośrednio im podległą, ta z kolei kontaktuje się z pracownikiem sobie podległym i tak dalej, aż wreszcie dotrze do osoby, która ma potrzebne dane.

Proces ten zostaje następnie odwrócony i informacja płynie do góry po wszystkich szczeblach, aż dojdzie do osoby, która jej potrzebowała. Wynikiem tego rodzaju praktyki jest zmniejszenie szybkości zdobywania informacji, blokowanie ośrodków informacji oraz dodawanie do oryginalnego brzmienia informacji tego, co wynika z ich interpretacji na każdym szczeblu zarządzania, w miarę jak wędrują one do góry. Niewolnicze trzymanie się szczeblowości uprawnień jest w większości przypadków nieuzasadnione. Trzymanie się linii uprawnień jest ważne tylko wtedy, gdy chodzi o decyzje, a nie przy poszukiwaniu informacji.

Leave a Reply