Zasada zaangażowania – kontynuacja

Logiczne byłoby przyjęcie zasady planowania sięgającego w przyszłość tak daleko, aby uchwycić okres związany ze zwrotem kapitałów zainwestowanych w budynki lub maszyny. Kapitał stanowi dla przedsiębiorstwa życiodajną pożywkę. Jego rozmiary są zazwyczaj ograniczone, w zależności od .potrzeb przedsiębiorstwa, a gdy się igo wydatkuje, trzeba zapewnić sobie możliwość odzyskania go w trakcie zaplanowanej działalności. Na przykład, gdy firma Lever Brothers zainwestowała 25 milionów dolarów w nowe przedsiębiorstwo na zachodnim wybrzeżu, podjęto tę decyzję opierając się na przypuszczeniu, że rozwój interesów w dziedzinie syntetycznych środków piorących umożliwi odzyskanie zainwestowanego kapitału w pewnym określonym czasie. Jeśli założono, że nastąpi to za 20 lat, logiczne było planowanie działalności na ten właśnie okres czasu. Przedsiębiorstwo mogło oczywiście założyć pewną elastyczność i tym samym obniżyć ryzyko (co zresztą zrobiło), ponosząc dodatkowe nakłady po to, aby fabryka mogła produkować również i inne wyroby. t

Stosowanie zasady zaangażowania wskazuje, że nie można w sposób jednoznaczny, arbitralnie określić, na jaki okres czasu powinno planować przedsiębiorstwo, jak daleko w przyszłość powinny wybiegać jego programy działania. Fabryka samolotów przystępując do produkcji nowego typu odrzutowców powinna może zaplanować to przedsięwzięcie na lat 12 przeznaczając 6 lat na zaprojektowanie ich, opracowanie tech-

W pierwszym wydaniu niniejszej książki zasadę tę nazywano zasadą zwrotu kosztów. Zob. H. Koontz, C. O’Donnell Principles of Management, New York 1955, McGraw-Hill Book Company, Inc., s. 442. nologii i przygotowanie do produkcji oraz 6 lat na wyprodukowanie i sprzedanie !samolotów tak, aby odzyskać zainwestowany kapitał i zapewnić pewien zysk. Producent narzędzi może zaplanować na 6 miesięcy naprzód dochody ze zbytu' oraz koszty, gdyż w tym okresie zamyka się cykl: zakup surowca — produkcja i magazynowanie — zbyt i napływanie wpłat za faktury. Ten sam producent będzie musiał natomiast wybiec dalej w przyszłość, zanim podejmie się wytwarzania unikalnych urządzeń wymagającego opracowania programu szkolenia kadry oraz zaprojektowania i zorganizowania nowej linii produkcyjnej.

Leave a Reply