Zasada zmian „w nawigacji”

Mimo że elastyczność można uwzględnić w planach, fakt ten sam w sobie nie przynosi zmian w planowaniu dopóki kierownik, jak żeglarz, nie sprawdza stale kursu i nie zmienia planów tak, aby osiągnąć pożądany cel. Wynika stąd inna fundamentalna prawda związana z zmianą planów, a mianowicie to, że aby osiągnąć po-

Firma Montgomery Ward pod kierownictwem Sewella Avery nagromadziła rezerwy gotówkowe, które osiągnęły 250 milionów dolarów w roku 1953 z tym, że ich procent udziału w obrotach opartych o mail-order spadł z 40% w 1942 do 28% w roku 1952 (mail-order firm — w przedsiębiorstwo handlowe rosyłające katalogi indywidualnym odbiorcom, którzy zamawiają towary i otrzymują je pocztą — przyip. tłum.), Z drugiej strony, w tym samym czasie strony firma Sears, Roebuck kierowana przez Roberta E. Wooda podjęła program ekspansji i zwiększyła swój udział w ogólnej puli handlu prowadzonego za pośrednictwem poczty z około 50% do 66%. Podobne różnice wystąpiły w zbycie tych przedsiębiorstw w magazynach detalicznych. Firma Sears również podwyższała swoje zyski w porównaniu z firmą Ward. Wartość akcji firmy Sears wzrosła w tym okresie, a wartość akcji firmy Ward spadła. Gdyby jednak w okresie powojennym na- «tąpiła depresja, Montgomery Ward znalazłby się w doskonałej sytuacji mając duże zapasy gotówki, podczas gdy pozycja Searsa mogłaby być trudna. Szczegóły tych operacji w obu przedsiębiorstwach opisane są w Betting on a Depression, „Business Week”, 27 września 1952, s. 60 – 66. żądany cel trzeba stale kontrolować zdarzenia i przewidywania oraz przerabiać plany i zmieniać kierunki działania w przeciwnym razie planowanie nie będzie efektywne. Zasada ta, w odróżnieniu od zasady elastyczności, dotyczy możliwości zaadaptowania samych planów, procesów planowania oraz wprowadzania zmian.

Spotyka się czasami błędne przeświadczenie, że planowanie „usztywnia” przyszłą działalność. Istotnie, zaangażowanie funduszów i wysiłków ludzkich wprowadza do planów pewien element „usztywnienia”, a plany nie zawsze da się zmodyfikować w zależności od napotykanych prądów i wiatrów. Prawdą jest jednak i to, że żaden efektywnie działający kierownik nie dopuszcza do tego, aby mieć jedną jedyną wersję planu i realizować go bez względu na to, co się dzieje dookoła. Konieczność wprowadzania zmian do planu będzie jednak mniejsza o tyle, o ile dokładnie kierownik przewidywał .przyszłość, ustalił długofalowe cele oraz podjął prawidłowe decyzje.

Leave a Reply