Znaczenie łatwości porozumiewania się.

Powodzenie w zachęcaniu personelu do swobodnego porozumiewania się przy wykonywaniu funkcji kierowniczych niewątpliwie zależy od metody obranej przez zwierzchnika. Jednym z niedociągnięć obecnej literatury omawiającej komunikowanie się jest przyjęcie założenia, że swobodę komunikowania się „powinno się” popierać B.

W poprzednich rozdziałach zwróciliśmy uwagę na fakt, że kierownik może stosować metodę autorytatywnego kierownika, przy czym w tym przypadku ma dla niego znaczenie jedynie komunikowanie się z góry w dół. Z drugiej jednak strony kierownik stosujący demokratyczne metody oraz techniki „dawania samodzielności” w kierowaniu, siłą rzeczy napotyka w swojej praktyce wielokierunkowe komunikowanie się. Podstawowym celem jego działania jest doskonalenie podwładnych i ?kierowanie ich wysiłków na osiągnięcie celu i zrealizowanie planów wydziału, w którym pracują. Aby to osiągnąć, musi on znaleźć „wspólny język” z podwładnymi, dobrze ich poznać, wykazać się szczerością i uczciwością postępowania oraz okazać im zaufanie. Dowodem skuteczności stosowania takiej polityki jest to, że podwładni „traktują kierownika jako doradcę, a nie jako postrach” 7. Tego rodzaju postępowanie rzeczywiście umożliwia swobodne porozumiewanie się, które jest podstawowym warunkiem efektywnego kierowania za pomocą demokratycznych metod.

Leave a Reply