Źródła zaopatrzenia – materiały i części

Przede wszystkim jednak ważnym aspektem planowania jest to, jaką ilością siły roboczej dysponuje dany okręg i na jakich warunkach można angażować pracowników, II wojna światowa i rozwój przemysłu zbrojeniowego w całym kraju po jej zakończeniu, jak również stale wzrastające znaczenie związków zawodowych, poważnie wpłynęło na wyrównanie poziomu płac, podczas gdy przed II wojną światową w różnych rejonach kraju płace kształtowały się bardzo różnie. Pewne różnice istnieją również i obecnie i trzeba je brać pod uwagę w planowaniu. Faktem jest na przykład, że przedsiębiorstwo zlokalizowane w którymkolwiek z wielkich miast zmuszone jest płacić nieco wyższe stawki robotnikom i personelowi kierowniczemu, niż przedsiębiorstwa działające w mniejszych miastach. Mimo jednak, że zróżnicowanie płac nadal istnieje, można zauważyć tendencję do wyrównywania zarobków.

Źródła zaopatrzenia u> materiały i części. Pośród przesłanek zewnętrznych wpływających na planowanie, wymienić należy źródła zaopatrzenia w materiały i części. Jak już zwrócono uwagę przy omawianiu lokalizacji przedsiębiorstw, jest to w dużej mierze kwestia transportu. Źródła zaopatrzenia zaczynają mieć podstawowe znaczenie wtedy, gdy koszty transportu stają się czynnikiem newralgicznym w gospodarce przedsiębiorstwa. Nawet jednak wtedy, gdy surowce są ciężkie, a koszty transportu wysokie, sprawność transportu może spowodować, że lokalizacja źródeł zaopatrzenia nie będzie czynnikiem decydującym. Przedsiębiorstwa przemysłu stalowego stwierdziły na przykład, że mogą sprawnie importować rudę z Wenezueli, a rafinerie ropy zlokalizowane na Zachodnim Wybrzeżu uznały, że nie stanowi dla nich większego problemu zaopatrywanie się w ropę z Bliskiego Wschodu, a nie ze złóż kalifornijskich.

Leave a Reply