ZWIĄZEK KIEROWANIA Z DELEGOWANIEM UPRAWNIEŃ

Ponieważ władza polega na uprawnieniu do wydawania poleceń podwładnym w celu podjęcia działania, stanowi ona jedno z podstawowych uprawnień kierownika. Delegowanie uprawnień jest troską wszystkich kierowników poza kierownikami najniższego szczebla. Przydzielanie obowiązków i delegowanie uprawnień zależy od stanowiska podwładnych tworząc jednocześnie warunki, w których podejmuje się funkcję kierowania. Mimo że przydzielanie zadań i delegowanie uprawnień umożliwia organizowanie, to jednak o strukturze organizacyjnej stanowią charakter i jakość kierowania. Jeśli chodzi o kierowanie, sprawy związane z prawem przewodzenia innym interpretuje się z punktu widzenia efektywności rozwijania właściwego współdziałania grupowego 3.

Trudności delegowania. Przepis o obowiązku delegowania uprawnień potrzebnych do wykonania zleconych zadań jest szeroko znany i stosowany. Osoby, które kierują, siłą rzeczy muszą interesować się tym związkiem w odniesieniu do swoich podwładnych.

Przydzielanie obowiązków. Wydawałoby się, że w celu przydzielenia zadań wystarczy znać nazwisko osoby odpowiedzialnej np. za zaopatrzenie, planowanie operatywne, dział głównego mechanika czy jakieś inne stanowisko. Spojrzawszy jednak z bliska, widzimy,. jak wiele innych zagadnień wiąże się z tego rodzaju przydzielaniem zadań. Na przykład jedno przedsiębiorstwo zobowiązuje pracownika działu zaopatrzenia do wykonywania następujących obowiązków: 1) udzielanie rad przełożonemu przy opracowywaniu procedur związanych z zaopatrzeniem

2) nawiązywanie koniecznych kontaktów z agentami handlowymi i ciągłe badanie warunków rynkowych 3) dokonywanie zakupów za pośrednictwem agentów według ustalonych wielkości i częstotliwości 4) przeprowadzanie rozmów z agentami w przypadku reklamacji dotyczących dostarczonych przez nich towarów 5) zarządzanie personelem i stosowanie polityki finansowej w ramach wykonywanej funkcji 6) zbieranie informacji potrzebnych do opracowania planu wycinkowego.

Leave a Reply