Związek kierowania z przewodzeniem

Ze względu na te okoliczności działalność grupowa niewątpliwie wymaga centralnego zarządzania. Ktoś musi decydować o programie i jego częściach składowych, sposobie grupowania poszczególnych czynności, sposobach kontrolowania wyników oraz o wzajemnej zależności wskaż-. ników produkcji. Innymi słowy, ktoś musi wykonywać funkcję kierownika i osoba, która spełnia tę rolę znajduje się w punkcie, gdzie grupują się informacje potrzebne do działania w grupie. We wszystkich znanych grupowych działaniach ludzkich ktoś jest „głową”, „szefem”, „prezesem”, czy „królem” i bez względu na to, jaki nosi tytuł, obowiązki jego są obowiązkami kierownika.

Związek kierowania z przewodzeniem. Pojęcie „kierownik” i „przywódca” są często mieszane, choć nie są synonimami. Kierownik koordynuje działalność grupy wykonując swoje funkcje planowania, kontroli, organizowania, polityki kadrowej i kierowania. Ponieważ funkcje te wykonywane są poprzez ludzi, jest rzeczą absolutnie konieczną, aby kierownik potrafił przekonać podwładnych, aby sprawnie wykonywali swe obowiązki. W tym celu kierownik powinien wykorzystać swoje zdolności do przewodzenia które polega na takim wpływaniu na podwładnych, aby zachęcić ich do przyczynienia się do efektywnego działania całej grupy.

Zarówno kierownik jak i podwładni mają nadzieję osiągnąć dzięki współpracy osobiste zadowolenie w takim stopniu, w jakim nie mogliby go osiągnąć, działając indywidualnie. Tak więc zarówno kierownik, jak i podwładni powinni osobiście być zainteresowani w tym, aby przedsiębiorstwo osiągało swoje cele, chociaż nie zawsze im się to udaje. Możliwe jest, że w dużych przedsiębiorstwach podwładni nie potrafią docenić znaczenia, jakie ma i dla nich osiągnięcie ostatecznych celów. Jeśli tak jest, zadaniem kierownika będzie przekonywanie podwładnych, aby przez efektywną działalność przyczyniali się do siągnięcia celu przedsiębiorstwa.

Tak więc kierownik musi mieć zdolności przewodzenia. Jest to bardzo ważny czynnik zasadniczo wpływający na efektywność jego działania. Musi on jednak odznaczać się innymi cechami — umiejętnością wywiązywania się ze swych różnorodnych obowiązków, umiejętnością właściwej oceny, inicjatywą i rzetelnością.

Leave a Reply