Zwrócenie uwagi na stosunki międzyludzkie

Umiejętność postępowania z ludźmi jest bardzo ważnym przymiotem osobistym umożliwiającym efektywne działanie w zorganizowanych grupach społecznych, szczególnie tam, gdzie tradycje demokratyczne są silne. Jest to bardzo istotne dla kierowników, gdyż realizują oni swoje zadania poprzez pracę innych ludzi. Kierując personelem muszą zwracać szczególną uwagę na poszanowanie godności osobistej podwładnych. Wydawałoby się, że takie sprawy jak: uprzejmość, zdrowy rozsądek oraz chęć zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby są sprawami tak oczywistymi, że nie wymagają wspomnienia. A jednak są to właśnie elementy kształtujące wzajemny stosunek ludzi do siebie. Kierownicy powinni zalecić pracownikom, aby wszystkie nieporozumienia bezwzględnie wyjaśniali z zainteresowanymi osobami nie tylko ze względów grzecznościowych, lecz również po to, aby mogli uniknąć stawiania ich wobec faktów dokonanych.

Modyfikowanie struktury. Utrzymywanie wielokierunkowych kontaktów niewątpliwie pomaga w pracy kierownikom wyższego szczebla. Jednak zdarza się często, że kontakty tego rodzaju pochłaniają zbyt dużo czasu lub są wręcz niepotrzebne. Gdy informacje o tego rodzaju zdarzeniach dochodzą do kierowników wyższego szczebla, istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia zmian w systemie działania lub w zgrupowaniu funkcji. Na przykład jeśli nie kontroluje się czynników geograficznych, mogą powstać duże straty czasu. Niejednokrotnie można by zbliżyć do siebie komórki zmieniając ich rozmieszczenie lub przenosząc określone funkcje do innych działów. Czasami reorganizacja w oparciu o podział branżowy umożliwi zbliżenie do siebie ważnych funkcji. Oczywiście w takich przypadkach będzie tym bezpośrednio zainteresowanych wielu kierowników wydziałów. Jeden kierownik wyższego szczebla nie będzie w stanie sam dokonać takiej zmiany, lecz będzie się musiał zwrócić o jej przeprowadzenie do swych zwierzchników.

Leave a Reply